Uitspraak Hoge Raad: Contractenrecht. Procesrecht.

expertise:

Cassatie

28 september 2018

Vindt raamovereenkomst toepassing? Boetebeding in raamovereenkomst. Overgangsrecht art. 6:119a BW (wettelijke handelsrente). Matiging boete? Buiten toepassing laten boetebeding wegens strijd met redelijkheid en billijkheid? Verboden aanvulling feitelijke grondslag.

ECLI:NL:HR:2018:1783, 28 september 2018, nr: 17-01261

Lees hier de volledige uitspraak.