Uitspraak Hoge Raad: Contractenrecht. Motiveringsklachten.

expertise:

Cassatie

08 juni 2018

Uitleg overeenkomst, overdracht huur, of koop concept van onderneming tot exploitatie bed & breakfast? Ontbinding huurovereenkomst en schadevergoeding, verplichting onderverhuurder tot toezicht, aanwezigheid wietplantage bij onderhuurder. Ontbinding en veroordeling tot ontruiming, uitvoerbaarverklaring bij voorraad, art. 7:295 lid 1 BW.

ECLI:NL:HR:2018:875, 8 juni 2018, nr. 17/02397

Klik hier voor de volledige uitspraak.