Uitspraak Hoge Raad: Contractenrecht. Is sprake van bijzondere last of beperking?

expertise:

Cassatie

16 december 2016

Contractenrecht. Koopovereenkomst woning met agrarische bestemming. Is sprake van bijzondere last of beperking (art. 7:15 BW)? Dwaling, art. 6:228 BW. Verhouding mededelingsplicht en onderzoeksplicht; eigen schuld, art. 6:101 lid 1 BW. Samenhang met 15/04494 en 15/04491.

ECLI:NL:HR:2016:2885, 16 december 2016, nr. 15/04731

Klik hier voor de volledige uitspraak.