Uitspraak Hoge Raad: Civiel recht.

expertise:

Cassatie

07 december 2018

Fiscaal bodemrecht (art. 22 lid 3 Iw); omvang en strekking. Terughoudend beleid ontvanger ten aanzien van reële eigendom van derden; uitzondering daarop bij afnamebeding tussen derde-eigenaar en belastingschuldige (art. 22.8.10 Leidraad Invordering 1990); profijt derde vereist? Art. 3:4 lid 2 Awb. Stelplicht en bewijsrisico.

ECLI:NL:HR:2018:2257, 7 december 2018.

Lees hier de volledige uitspraak.