Uitspraak Hoge Raad: Civiel recht. Uitleg vaststellingsovereenkomst.

expertise:

Cassatie

03 juni 2023

Uitleg vaststellingsovereenkomst die ziet op geschil of onzekerheid over huurovereenkomst, Haviltex-maatstaf. Bindend advies tot waardering door deskundigen, taak deskundigen, onafhankelijkheid, vernietiging wegens schending hoor en wederhoor bij totstandkoming, art. 7:904 lid 1 BW.

ECLI:NL:HR:2023:822, 2 juni 2023, 22/00946.

Lees hier de volledige uitspraak.