Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht.

expertise:

Cassatie

26 oktober 2018

Kan inzage, afschrift of uittreksel op de voet van art. 843a Rv worden verzocht bij verzoekschrift? Gewichtige redenen (art. 843a lid 4 Rv) in verband met vertrouwelijkheid van interne besluitvorming en overleg met externe adviseurs. Uitleg van veroordeling tot verstrekking afschrift van stukken in verband met vertrouwelijkheid van overleg tussen veroordeelde partij en haar advocaat.

ECLI:NL:HR:2018:1985, 26 oktober 2018, nr: 17-03388

Lees hier de volledige uitspraak.