Uitspraak Hoge Raad: Cassatieberoep tegen uitspraak in hoger beroep tegen deelgeschilbeschikking

expertise:

Cassatie

18 juni 2015

Deelgeschilprocedure, art. 1019w Rv. Cassatieberoep tegen uitspraak in hoger beroep tegen deelgeschilbeschikking, art. 1019cc lid 3 en art. 398 Rv; cassatieberoep tegen tussenuitspraak, art. 1019cc lid 3 onder a en art. 401a lid 2 Rv. Is procedure op de voet van art. 1019cc lid 3 Rv dagvaardings- of verzoekschriftprocedure? Wisselbepaling, art. 69 Rv. Begroting kosten in art. 1019cc lid 3-procedure; is art. 1019aa Rv van toepassing?

ECLI:NL:HR:2015:1689, 19 juni 2015, nr. 14/02484

Klik hier voor de volledige uitspraak.