Uitspraak Hoge Raad: Cassatie in het belang der wet; overtreding van beheersverbod van art. 20, lid 2 K door de commanditaire vennoot

expertise:

Cassatie

12 februari 2015

Cassatie in het belang der wet; overtreding van beheersverbod van art. 20, lid 2 K door de commanditaire vennoot. In de cassatievordering wordt verdedigd dat overtreding van dat verbod niet zonder meer tot de sanctie van hoofdelijke aansprakelijkheid van de commanditaire vennoot dient te leiden.

ECLI:NL:PHR:2015:46, 12 februari 2015, nr. 15/00303

Klik hier voor de volledige uitspraak.