Uitspraak Hoge Raad: Borgtocht. Familierecht. Procesrecht.

expertise:

Cassatie

20 maart 2020

Borgstelling door dga om uitstel van betaling voor onderneming te verkrijgen en aanvraag faillissement te voorkomen. Rechtsgeldige vernietiging van borgtocht door echtgenoot van dga? Art. 1:88 lid 1, onder c, BW en art. 1:88 lid 5 BW. Veroordeling in cassatie tot terugbetaling van hetgeen is betaald op grondslag van in cassatie vernietigde uitspraak?

ECLI:NL:HR:2020:483, 20 maart 2020, 19-02195.

Lees hier de volledige uitspraak.