Uitspraak Hoge Raad: Bevoegdheid appelrechter om ambtshalve de bewindvoerder te ontslaan wegens gewichtige redenen, art. 1:448 BW

expertise:

Cassatie

15 januari 2015

Personen- en familierecht. Onderbewindstelling, art. 1:431 BW. Bevoegdheid appelrechter om ambtshalve de bewindvoerder te ontslaan wegens gewichtige redenen, art. 1:448 BW. Hoor en wederhoor, art. 19 Rv.

ECLI:NL:HR:2015:86, 16 januari 2015, nr. 14/02755

Klik hier voor de volledige uitspraak.