Uitspraak Hoge Raad: Bestuursrechtelijke geldschuld; last onder dwangsom; verjaring van verbeurde dwangsommen

expertise:

Cassatie

06 april 2015

Bestuursrechtelijke geldschuld; last onder dwangsom; verjaring van verbeurde dwangsommen (art. 5:35 Awb). Stuiting van verjaring (art. 4:105 Awb en 4:106 Awb); aanmaning en invorderingsbeschikking door bestuursorgaan (art. 4:112 en 5:37 lid 1 Awb). ABRvS 24 december 2013, ECLI:NL:RVS:2013:2626. Erkenning geldschuld (4:105 lid 2 Awb).

ECLI:NL:HR:2015:817, 3 april 2015, nr. 14/00186

Klik hier voor de volledige uitspraak.