Uitspraak Hoge Raad: Beroepsaansprakelijkheid fiscaal adviseur.

expertise:

Cassatie

03 juli 2020

Verzuim om tijdig beroepsgronden aan te voeren in procedure bij belastingrechter. Schade? Verval fiscale voorziening in termijnen?

ECLI:NL:HR:2020:1218, 3 juli 2020, 19-00928.

Lees hier de volledige uitspraak.