Uitspraak Hoge Raad: Bepaling in statuten dat leden schadevergoeding moeten betalen bij uittreding

expertise:

Cassatie

11 juni 2015

Rechtspersonenrecht. Coöperatie. Bepaling in statuten dat leden schadevergoeding moeten betalen bij uittreding. Doel en strekking eis van art. 2:60 BW, kenbaarheid en voldoende bepaalbaarheid van de aard en omvang verplichtingen. Berekening vergoeding.

ECLI:NL:HR:2015:1601, 12 juni 2015, nr. 13/06172

Klik hier voor de volledige uitspraak.