Uitspraak Hoge Raad: Begrotingsprocedure tussen advocaat en cliënt

expertise:

Cassatie

15 juli 2016

Prejudiciële vraag (art. 392 Rv). Begrotingsprocedure tussen advocaat en cliënt ingevolge art. 38 lid 4 Wet op de Rechtsbijstand. Dagvaardings- of verzoekschriftprocedure?

ECLI:NL:HR:2016:1514, 8 juli 2016, nr. 16/00701

Klik hier voor de volledige uitspraak.