Uitspraak Hoge Raad: Arbeidsrecht. Wet werk en zekerheid. Procesrecht.

expertise:

Cassatie

28 september 2018

Mag ontbindingsrechter gelegenheid bieden tot intrekking verzoek als alleen transitievergoeding wordt toegekend? Reikwijdte art. 7:686a BW. Gelegenheid tot intrekking door voorwaardelijke ontbinding of door voorafgaande aankondiging beslissing. Meer of anders toewijzen dan verzocht (art. 23 RV); hoor en wederhoor (art. 19 RV).

ECLI:NL:HR:2018:1812, 28 september 2018, nr: 17-04916

Lees hier de volledige uitspraak.