Uitspraak Hoge Raad: Arbeidsrecht. Verbintenissenrecht.

expertise:

Cassatie

17 april 2020

Verplichting werkgever tot loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid werknemer, art. 7:629 BW. Mag werknemer re-integratieverplichtingen opschorten bij niet nakoming loondoorbetaling over verstreken periode? Tegenover elkaar staande verplichtingen? Art. 6:262 lid 1 BW. Voldoende samenhang tussen loonvordering en re-integratieverbintenis? Art. 6:52 lid 1 BW.

ECLI:NL:HR:2020:723, 17 april 2020, 18-05283.

Lees hier de volledige uitspraak.