Uitspraak Hoge Raad: Arbeidsrecht. Recht op kosteloze huisvesting

expertise:

Cassatie

04 mei 2018

CAO Bouwnijverheid. Uitleg begrip ‘woning’ in art. 55 CAO; toepassing op arbeidsmigranten Vraag of ‘woning’ hetzelfde betekent als ‘gewone verblijfplaats’.

ECLI:NL:HR:2018:678, 4 mei 2018, nr. 17/00384

Klik hier voor de volledige uitspraak.