Uitspraak Hoge Raad: Arbeidsrecht. Art. 7:683 lid 3 BW.

expertise:

Cassatie

08 juni 2018

Wet werk en zekerheid.  Verplichting tot toekenning billijke vergoeding indien appelrechter niet overgaat tot herstel arbeidsovereenkomst? Begroting billijke vergoeding art. 7:683 lid 3 BW; gezichtspunten HR 30 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1187, NJ 2017/298 (New Hairstyle).

ECLI:NL:HR:2018:857 , 8 juni 2018, nr. 17/03188

Klik hier voor de volledige uitspraak.