Uitspraak Hoge Raad: Arbeidsrecht

expertise:

Cassatie

14 oktober 2016

Arbeidsrecht. Overgang van onderneming en Wet verplichte deelneming bedrijfspensioenfondsen. Vordering van bedrijfstakpensioenfonds op nieuwe werkgever (verkrijger) ter zake van pensioenpremies die oude werkgever onbetaald heeft gelaten. Klachten van nieuwe werkgever over: wel/niet toepasselijkheid art. 7:663 e.v. BW op pensioenpremies; heeft fonds rechtstreekse aanspraak jegens nieuwe werkgever?

ECLI:NL:HR:2016:2375, 14 oktober 2016, nr. 15/05606 

Klik hier voor de volledige uitspraak.