Uitspraak Hoge Raad: Appelprocesrecht. Uitzonderingen op tweeconclusieregel; ondubbelzinnige toestemming.

expertise:

Cassatie

06 juli 2018

Nieuw verweer in memorie van antwoord; had wederpartij daarop moeten reageren in haar memorie van antwoord in incidenteel beroep? Zelfstandige positie incidenteel beroep.

ECLI:NL:HR:2018:1097, 6 juli 2018, nr. 17/01919

Klik hier voor de volledige uitspraak.