Uitspraak Hoge Raad: Aansprakelijkheidsrecht

expertise:

Cassatie

06 april 2018

Werkgeversaansprakelijkheid voor schade als gevolg van asbestblootstelling. Art. 7:658 BW. Causaal verband tussen blootstelling aan asbest en ontstaan van mesothelioom? Arbeidsrechtelijke omkeringsregel. HR 7 juni 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ1717, NJ 2014/98 en HR 7 juni 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ1721, NJ 2014/99. Begrijpelijkheid oordeel hof.

ECLI:NL:HR:2018:536, 6 april 2018, 17/00340

Klik hier voor de volledige uitspraak.