Uitspraak Hoge Raad: Aansprakelijkheid bestuurder voor premieschulden rechtspersoon aan UWV

expertise:

Cassatie

06 november 2015

Verbintenissenrecht. Aansprakelijkheid bestuurder rechtspersoon op grond van onrechtmatige daad voor premieschulden rechtspersoon aan UWV. Aansprakelijkstelling bestuurder op de voet van art. 16d Coördinatiewet Sociale Verzekeringen voor UWV niet meer mogelijk wegens misleiding door bestuurder?

ECLI:NL:HR:2015:3234, 6 november 2015, nr. 14/04539 

Klik hier voor de uitspraak.