Uitspraak Hoge Raad: Aansprakelijkheid beherend vennoot voor schulden die zijn ontstaan voor diens aantreden?

expertise:

Cassatie

12 maart 2015

Vennootschapsrecht. Commanditaire vennootschap. Aansprakelijkheid beherend vennoot voor schulden die zijn ontstaan voor diens aantreden? Art. 19 en 18 WvK. Verschil met maatschap. Ontstaansmoment premieschuld jegens Pensioenfonds, art. 3 en 4 Wet verplichte deelneming in een Bedrijfstakpensioenfonds 2000.

ECLI:NL:HR:2015:588, 13 maart 2015, nr. 14/00943

Klik hier voor de volledige uitspraak.