Uitleg tegenstrijdige akte van splitsing en splitsingstekening

04 december 2013

Bij beantwoording van de vraag of sprake is van een privé ruimte dan wel gemeenschappelijke ruimte mag slechts acht worden geslagen op de gegevens die voor derden uit of aan de hand van de in de openbare splitsingsstukken kenbaar zijn. Voorts geldt dat bij tegenstrijdigheid geen sprake is van
hiërarchie tussen de akte van splitsing en de splitsingstekening.

Voor de december editie van het tijdschrift JIN (Jurisprudentie in Nederland) schreef Paula Kemp hierover een annotatie (JIN HR 1 november 2013, nr. 12/04137).