Uitbreiding van het Geboorteverlof voor Partners (WIEG): Wat U Moet Weten Over Deze Wettelijke Veranderingen

26 februari 2018

Afgelopen week is de wetsvoorsteltekst van “Wet Invoering Extra Geboorteverlof”, ook wel de “WIEG” genoemd, online gepubliceerd.

Sinds 1 december 2001 hebben werknemers in Nederland, die de echtgenoot, geregistreerd partner, of ongehuwde partner van de moeder zijn, of haar kind hebben erkend (verder aangeduid als “de partner”) het recht op twee dagen betaald kraamverlof. Dit is vastgelegd in de Wet Arbeid en Zorg (WAZO). Doel is deze verlofregeling in de nabije toekomst uit te breiden.

De belangrijkste beoogde wijzigingen zijn als volgt:

1. Geboorteverlof (vijf dagen binnen vier weken). De partner krijgt recht op een geboorteverlof van éénmaal de weekelijkse arbeidsduur, met behoud van salaris. Dit verlof moet worden opgenomen binnen vier weken na de bevalling. Het geboorteverlof is onvoorwaardelijk en de werknemer kan zelf bepalen wanneer hij dit opneemt. Dit recht is ook toepasbaar als het kind dood geboren wordt of kort na de bevalling overlijdt, en is eveneens van kracht bij de geboorte van meerlingen.

2. Aanvullend geboorteverlof (vijf weken binnen zes maanden). De partner krijgt het recht op aanvullend geboorteverlof, indien hij of zij gebruik heeft gemaakt van het eerder genoemde geboorteverlof. De duur van dit aanvullend verlof is een maximum van vijfmaal de weekelijkse arbeidsduur en dient binnen 6 maanden na de bevalling te worden opgenomen. De partner heeft tijdens dit aanvullend geboorteverlof recht op een uitkering van UWV ter hoogte van 70% van het dagloon.

3. Aanpassing adoptie- en pleegzorgverlof (van 4 naar 6 weken). Er wordt ook gesuggereerd om de huidige periode van vier weken voor adoptie- of pleegzorgverlof te verruimen naar zes weken.

Samengevat, krijgen partners na de geboorte van een kind de volgende verlofrechten:
– Calamiteitenverlof met doorbetaling op de dag(en) van de bevalling;
– Een week geboorteverlof met loondoorbetaling;
– Vijf weken aanvullend geboorteverlof, met een uitkering van 70% van het laatst genoten salaris;
– 26 maal de weekelijkse arbeidsduur ouderschapsverlof tot de achtste verjaardag van het kind (onbetaald, tenzij anders bepaald in de CAO).

Deze voorgestelde wetswijzigingen hebben als doel de betrokkenheid van partners bij de opvoeding van het kind te vergroten, en daarmee mogelijk een positieve invloed te hebben op de ontwikkeling van het kind. Daarnaast wordt verondersteld dat dit voorstel een positief effect kan hebben op de balans tussen arbeid- en zorgtaken binnen het gezin en dat dit een bijdrage kan leveren aan het creëren van meer gelijke kansen voor vrouwen op de arbeidsmarkt.

U bent van harte uitgenodigd uw reactie op dit conceptwetsvoorstel te geven. De consultatieperiode eindigt op 19 maart 2018. Zodra we meer informatie hebben, zullen we u op de hoogte brengen.

Mochten er vragen zijn, neem gerust contact op met ons team Arbeidsrecht.