Tweede kamer heeft ingestemd met wijziging cookiewetgeving

expertise:

Intellectueel Eigendomsrecht

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

29 oktober 2014

De Nederlandse cookieregels zijn opgenomen in de Telecommunicatiewet (Tw). Op grond van de huidige wet mogen cookies die niet noodzakelijk zijn voor de werking van de website niet op de apparatuur van de gebruiker worden geplaatst, tenzij de gebruiker daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft. Daarnaast dient de gebruiker duidelijk en volledig te worden geïnformeerd over het gebruik van cookies op de website. Op 7 oktober 2014 heeft de Tweede Kamer unaniem ingestemd met een voorstel tot wijziging van de cookieregels. De wijziging heeft betrekking op de vereiste toestemming voor het plaatsen van cookies. Nadat de gewijzigde wet in werking is getreden zal geen expliciete toestemming meer vereist zijn voor het plaatsen van cookies die geen of nauwelijks inbreuk maken op de privacy van de gebruiker. Het gaat dan om cookies die worden gebruikt ter verbetering van de kwaliteit of effectiviteit van de website, zoals analytische cookies.

In eerdere nieuwsflitsen hebben we de cookieregels en de handhaving van deze regels meermaals besproken. Zie daarvoor het artikel over de Europese cookie-sweep, ons artikel over de eerste waarschuwing voor schending cookieregels en het artikel over het tweede rapport van het College Bescherming Persoonsgegevens over overtreding van de cookiewetgeving. Daarin hebben we ook aangegeven dat voor alle niet functionele cookies ondubbelzinnige toestemming moet zijn verkregen van de websitegebruiker. In het voorstel tot wijziging van de cookiewet is bepaald dat voor cookies die worden gebruikt ter verbetering van de kwaliteit of effectiviteit van de website geen toestemming is vereist mits deze cookies geen of geringe gevolgen heeft op de privacy van de websitebezoeker. Voor tracking cookies zal nog altijd toestemming moeten worden gevraagd.

Het wijzigingsvoorstel is nu naar de Eerste Kamer voor instemming. Pas na instemming kan de wet inwerking treden. We houden u op de hoogte!