Tijdschrift Rechtspraak Vastgoedrecht: Erfpachtovereenkomst. Boetebeding. Schadefixatie (nr. C/13/541406/HA ZA 13-518)

15 december 2014

Strekt het boetebeding in de gemeentelijke erfpachtvoorwaarden tot fixatie van schade? Is het boetebeding onbegrensd?

Paula Kemp schreef voor het tijdschrift Rechtspraak Vastgoedrecht een annotatie over bovengenoemde uitspraak.