Tijdschrift Markt & Mededinging: “Kroniek concentratiecontrole 2013”

expertise:

Mededinging & Regulering

15 april 2014

Voor het tijdschrift Markt & Mededinging hebben Silvia Vinken, Minos van Joolingen en Martijn Jongmans een kroniek geschreven over de belangrijkste ontwikkelingen in 2013 op het gebied van concentratiecontrole in Nederland.

Het jaar 2013 wordt onder meer gekenmerkt door nieuwe wetgeving en beleid op het terrein van de zorg. Ook in 2013 wordt de trend van het verkort afdoen van besluiten voortgezet waarbij de zorgsector evenals voorgaande jaren een prominente rol vervult. In deze kroniek wordt daarnaast stilgestaan bij enkele boetes die zijn opgelegd wegens niet of onvolledig melden en de bijbehorende rechtelijke toetsing. Zoals gebruikelijk begint de kroniek met een cijfermatig overzicht van het aantal concentratiemeldingen. Vervolgens wordt stilgestaan bij relevante nieuwe wetgeving en beleidsregels die het afgelopen kroniekjaar het licht hebben gezien. Daarna komen de belangrijkste informele zienswijzen en besluiten van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Ten behoeve van de leesbaarheid hebben wij ervoor gekozen in deze kroniek enkel de nieuwe naam ACM te gebruiken, derhalve ook in relatie tot besluiten en ontwikkelingen die dateren van voor 1 april 2013. aan bod. De kroniek wordt afgesloten met een bespreking van de Nederlandse rechtspraak met betrekking tot concentratiecontrole.