Het hoeft niet fataal te zijn om slechts een deel van je eigen verklaring te uploaden: hier is hoe je dit kunt aanpakken

04 januari 2017

Op 12 december 2016, heeft de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel besloten dat het niet volledig uploaden van de Eigen Verklaring tijdens de inschrijving, gegeven de omstandigheden, niet verplicht is. De aanbestedende dienst had de desbetreffende inschrijving niet ongeldig mogen verklaren zonder eerst de mogelijkheid tot herstel aan te bieden.

Op 14 april 2016, heeft de Gemeente Enschede namens alle Twentse gemeenten een aankondiging gedaan voor de Europese openbare aanbesteding voor de opdracht “Maatwerkvoorzieningen 2017 alle leeftijden”. Het doel van deze aanbesteding is om raamwerkovereenkomsten te sluiten voor de periode van een jaar met de mogelijkheid tot eenzijdige verlenging van maximaal twee jaar. De zorgboerderij Het Lamoen, die ondersteuning biedt aan individuen van verschillende leeftijden, heeft zich aangemeld voor de aanbesteding.

Op 29 september 2016 heeft de Gemeente aangegeven dat Het Lamoen niet in aanmerking komt voor de gunning van de opdracht, omdat zij de Eigen Verklaring gedeeltelijk heeft geüpload. De pagina’s 4, 5, 7, 8, 9 ontbreken, waardoor de inschrijving volgens de Gemeente niet geldig is.

Hetgeen Lamoen weerlegt met het tegenargument dat haar inschrijving ten onrechte ongeldig is verklaard; zij geloven dat ze de kans op herstel hadden moeten krijgen. Volgens Het Lamoen zijn de ontbrekende pagina’s niet relevant en hebben ze geen invloed op de gunningsbeslissing.

De voorzieningenrechter oordeelt dat Het Lamoen een herstelmogelijkheid te bieden heeft en dat het weigeren hiervan door de Gemeente niet evenredig is. Hoewel de beginselen van gelijke behandeling en transparantie in principe in tegenstelling zijn tot de kans dat een inschrijver zijn inschrijving daarna wijzigt of aanvult, is er volgens vaste jurisprudentie de mogelijkheid om een uitzondering op dit uitgangspunt te maken en inschrijvingen te verbeteren of aan te vullen in uitzonderlijke gevallen.

Deze uitspraak is een voorbeeld dat een gebrekkige inschrijving niet altijd fataal hoeft te zijn. Wanneer de aanbestedingsdocumenten het gebrek niet met uitsluiting sanctioneren en duidelijk is dat aan de voorwaarden uit het SAG-arrest wordt voldaan, staat de beginselen van gelijkheid en transparantie niet in de weg voor herstel.

Als er sprake is van een tekortkoming die op basis van de aanbestedingsstukken tot uitsluiting moet leiden, zijn niet alle opties van tafel. Het loont om de ongeldigverklaring en uitsluiting te bevechten. Aanbestedende diensten moeten in alle stadia van de aanbesteding het evenredigheidsbeginsel in acht nemen.

Als jij op de hoogte wilt blijven, download dan onze eBooks en nieuwsbrieven hier. Als je meer wilt weten, neem dan vrijblijvend contact op met Martijn Jongmans of Adriaan Buyserd.