Seminar ‘1,5 jaar Aanbestedingswet 2012, de stand van zaken’

23 oktober 2014

(27 november 2014 te Eindhoven)

De Aanbestedingswet 2012 is ruim anderhalf jaar in werking. Een mooi moment om een eerste balans op te maken en te bezien wat er van de doelstellingen van de wet in de praktijk terecht is gekomen.

Tijdens het seminar zullen Martijn Jongmans en Stéphanie Groothedde hun ervaringen met de nieuwe Aanbestedingswet delen en ingaan op de belangrijkste ontwikkelingen in de jurisprudentie. Onderwerpen die aan bod komen zijn: de Gids Proportionaliteit, herstel van fouten, kennisvoorsprong “zittende leverancier”, de problematiek van clusteren en splitsen, motiveringsverplichtingen aanbestedende dienst en de rol van de Commissie van Aanbestedingsexperts.

Het seminar vindt plaats op donderdag 27 november 2014 in het Philips Stadion te Eindhoven.

Klik hier voor meer informatie. U kunt zich aanmelden via www.banning.nl/seminar-aanbestedingswet.

Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met Claudia van den Brink op telefoonnummer: 073-6927 798 of c.vandenbrink@banning.nl.