Personeel op zakenreis in het buitenland? Let op uw zorgplicht!

expertise:

Arbeidsrecht

22 januari 2018

Op de werkgever rust de verplichting om een veilige werkomgeving te creëren. De werkgever heeft immers zeggenschap over de werkplek en dus invloed op de veiligheid van zijn werknemers. Een ongeval op de werkplek komt dan al snel voor zijn rekening.

De laatste jaren is de zorgplicht steeds verder opgerekt. Ook voor werk-gerelateerde ongevallen buiten de werkplek, zonder dat de werkgever daar enige zeggenschap over heeft. Werkgevers hebben bijvoorbeeld de verplichting om hun werknemers behoorlijk te verzekeren tegen werk-gerelateerde verkeersongevallen op de openbare weg.

Hoe zit het met werknemers die op zakenreis zijn in het buitenland? De werkgever heeft dan geen tot weinig invloed op de werkomstandigheden en het verblijf van de werknemer. Desondanks rust ook in deze situatie een zorgplicht op de werkgever. Van een werkgever wordt verwacht dat hij, voor zover hij daartoe de mogelijkheid heeft, maatregelen treft om de veiligheid van de werknemer te waarborgen. Dit is recent nog eens bevestigd door de Rechtbank Amsterdam.

Feiten

In de genoemde uitspraak was de werknemer voor zes dagen in Haïti om daar voor de werkgever werkzaamheden te verrichten bij een klant. Voor Haïti geldt dat een rabiës inenting wordt aangeraden bij een reis van langer dan drie maanden of bij persoonlijke omstandigheden. De werknemer had geen inenting tegen rabiës. Dit was door de werkgever ook niet verplicht gesteld. Gedurende de zakenreis verblijft en slaapt de werknemer op de compound van de familie van de klant. Op het terrein van de compound wordt de werknemer bij het aaien van een pup (tot bloedens toe) gebeten. Hierna gaat hij, tegen het advies van de familie in, niet naar een arts. Een maand na thuiskomst wordt de man met verschijnselen van rabiës opgenomen in het ziekenhuis, waar hij uiteindelijk overlijdt. De vrouw van de werknemer stelt de werkgever aansprakelijk voor het overlijden van de werknemer.

Oordeel Rechtbank Amsterdam

De rechter concludeert dat de werknemer niet is gebeten tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden, maar in een werk-gerelateerde situatie. Hij liep in zijn vrije tijd over de compound van de klant. De werkgever had dit verblijf geregeld en de werknemer opgedragen om op die plek zijn werkzaamheden te verrichten. Ook in situaties zoals deze, waarin de werkgever geen of weinig zeggenschap heeft, dient hij zorg te dragen een veilige omgeving. De rechter oordeelt dat de werkgever niet aan deze verplichting heeft voldaan. Daarbij acht hij van belang dat een niet tegen rabiës ingeënte pup op de compound rondliep, dat de werknemer hiervoor niet is gewaarschuwd en een inenting tegen rabiës niet verplicht is gesteld door de werkgever. Daardoor is de werknemer blootgesteld aan een onaanvaardbaar gevaar voor besmetting. Op grond van deze omstandigheden is de werkgever aansprakelijk voor de geleden schade. De rechter laat wel ruimte voor enige mate van eigen schuld van de werknemer. Van de werknemer had in redelijkheid verwacht kunnen worden dat hij zich – direct nadat hij door de hond was gebeten – had laten behandelen, gezien de algemene bekendheid van het gevaar van een beet. Aannemelijk is dat de werknemer baat had gehad bij een behandeling en de schade daardoor had kunnen worden beperkt.

Conclusie

Hoewel het een uitzonderlijke situatie betreft, volgt hieruit nogmaals hoe belangrijk het voor een werkgever is om ook in het buitenland te zorgen voor een veilige werkomgeving. Dit kan een werkgever bijvoorbeeld doen door zowel werknemer als de klant en/of de onderneming in het buitenland zeer duidelijke instructies te geven en te wijzen op gevaren. Gaan uw werknemers vaak voor kortere of langere periode naar het buitenland? Bedenk dan vooraf wat de risico’s zijn en welke maatregelen kunnen worden getroffen om schade te voorkomen.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of heeft u andere arbeidsrechtelijke vragen, neemt u dan gerust vrijblijvend contact op met Raisa Ramaker of andere leden van de sectie arbeidsrecht.