Opinieblad Forum: Gemeente drukt ondernemer van de markt

expertise:

Mededinging & Regulering

04 juli 2014

Martijn Jongmans aan het woord over de Wet Markt en Overheid in een artikel verschenen in het digitaal magazine Opinieblad Forum van VNO-NCW.