Ontslag wegens disfunctioneren: is een verbetertraject altijd verplicht?

expertise:

Arbeidsrecht

28 juni 2019

Een werkgever kan een werknemer niet zomaar ontslaan op grond van disfunctioneren. Er gelden strenge eisen. Sinds de inwerkingtreding van de WWZ, lijken deze eisen zelfs nog strenger te worden getoetst. Zo oordelen de meeste rechters dat geen sprake is van een voldragen ontslaggrond als geen zinvol verbetertraject heeft plaatsgevonden. In een zaak die speelde voor de Kantonrechter Zwolle durfde de werkgever het toch aan, zonder dat er een coaching- of begeleidingstraject was doorlopen.

Feiten

Werkneemster is sinds juli 2010 werkzaam als facilitair medewerker bij werkgever. Zij is verantwoordelijk voor het openen en schoonhouden van het opleidingspand van de werkgever in Zwolle. Daarnaast verwelkomt zij cursisten en draagt zij zorg voor de catering. De werkgever is van mening dat de werknemer niet op niveau functioneert en dient een verzoek tot ontbinding in bij de kantonrechter.

Beoordeling

Zowel in 2011, 2014 als in 2015 zijn er gesprekken gevoerd over het functioneren van de werkneemster. In 2018 vormde het functioneren van werkneemster wederom aanleiding tot het voeren van gesprekken. Tijdens deze gesprekken heeft de werkgever concrete punten benoemd die verbeterd zouden moeten worden. Een coaching- of begeleidingstraject heeft niet plaatsgevonden.

Ondanks het ontbreken van een coaching- of begeleidingstraject is de kantonrechter van mening dat de werkgever, door het voeren van frequente gesprekken met werkneemster, voldoende inspanningen heeft verricht om het functioneren van werkneemster te verbeteren. Volgens de kantonrechter brengt de eenvoudige aard van de functie met zich mee dat de werkgever niet verplicht was een dergelijk traject aan te bieden. Daarnaast acht de kantonrechter het doorslaggevend dat werkneemster niet heeft laten blijken zich in de kritiekpunten te herkennen en stond zij niet open voor instructies van de werkgever. De kantonrechter komt al met al tot de conclusie dat werkneemster ongeschikt is haar functie te verrichten. Het verzoek van de werkgever tot ontbinding wordt toegewezen.

Conclusie

Indien een werkgever afscheid wil nemen van een werknemer wegens disfunctioneren is een goed dossier belangrijk. Daarnaast dient de werkgever de werknemer in voldoende mate de gelegenheid te bieden zijn functioneren te verbeteren. Het volgen van een verbetertraject is daarbij belangrijk, maar – zo blijkt uit deze uitspraak – niet alle gevallen noodzakelijk.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of heeft u andere arbeidsrechtelijke vragen, neemt u dan gerust vrijblijvend contact op met Jeff van Veen (06 28 41 58 02) of andere leden van de sectie arbeidsrecht.