Onrechtmatige daad. Profiteren van wanprestatie. Voorkeursrecht.

11 mei 2014

Het staat partijen vrij om nakoming van een koopovereenkomst na te streven indien zij bij het sluiten van de koopovereenkomst niet bekend waren met het voorkeursrecht van de huurder. Zodanige handelwijze kan onder bijzondere omstandigheden wel onrechtmatig zijn jegens degene die een voorkeursrecht heeft.

(JIN april 2014, afl. 4)