Nieuwe regels ten aanzien van bestuur en toezicht in rechtspersonen

expertise:

Ondernemingsrecht - M&A

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

22 augustus 2011

Op 14 juni 2011 is in het Staatsblad de zogenoemde Wet Bestuur en toezicht gepubliceerd. Met deze nieuwe wet zal Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek – dat regels geeft ten aanzien van de verschillende rechtspersonen, waaronder de BV en de NV – op enkele punten gewijzigd en aangevuld worden. Belangrijkste wijziging is dat met de Wet bestuur en toezicht de wettelijke grondslag voor het zogenaamde “one tier board” model in Boek 2 wordt verankerd. De Wet Bestuur en toezicht zal mogelijk op 1 januari 2012 in werking treden maar dit staat nog niet vast. In dit artikel wordt stilgestaan bij enkele van de meest in het oog springende wijzigingen.

“One tier board” structuur

Met de invoering van de Wet Bestuur en toezicht wordt expliciet toegestaan dat in de statuten van de BV of de NV kan worden bepaald dat de bestuurstaken worden verdeeld over zowel uitvoerende als over niet uitvoerende bestuurders. De niet uitvoerende bestuurders vervullen dan gedeeltelijk de taken die normaal gesproken door commissarissen zouden worden uitgevoerd en hebben dus primair als taak om toezicht te houden op de taakuitoefening door de uitvoerende bestuurders. Deze “toezichthouders” maken echter integraal deel uit van het bestuur. Men noemt dit het “one tier board” model. De structuur zoals we die tot op heden in Nederland hoofdzakelijk kenden met een gescheiden bestuur en raad van commissarissen wordt het  “two tier board”model genoemd. Overigens is het niet zo dat pas met de Wet Bestuur en toezicht het feitelijke gebruik van een “one tier board” model  in Nederland mogelijk wordt gemaakt. De “one tier board” structuur was feitelijk al mogelijk en werd ook in de praktijk al gebruikt door enkele grote ondernemingen (waaronder Reed Elsevier), maar kende nog geen wettelijke grondslag.

BV’s en NV’s kunnen in beginsel zelf de vrije keuze maken tussen een “one tier board” model of het klassiekere “two tier board” model. De raad van commissarissen wordt dus niet afgeschaft met deze nieuwe wet. Ook voor zogenaamde “structuurvennootschappen” wordt het mogelijk om – in plaats van de verplichte raad van commissarissen – te kiezen voor benoeming van niet uitvoerende bestuurders.

Achtergrond van de invoering van het “one tier board” model is onder meer gelegen in het feit dat toezichthouders in dit model “dichter” op het bestuur zitten en zodoende beter in staat zouden moeten zijn om toezicht te houden hetgeen de kwaliteit (van de bedrijfsvoering) van de onderneming ten goede komt.

Indien de NV of de BV gedurende een bepaalde periode voldoet aan de in de wet omschreven criteria – die kort gezegd betrekking hebben op de omvang van het geplaatste kapitaal, de aanwezigheid van een verplichte ondernemingsraad en de hoeveelheid werknemers – wordt de NV of de BV aangemerkt als “structuurvennootschap” en is zij verplicht een raad van commissarissen in te stellen. Deze raad van commissarissen heeft in beginsel ruimere bevoegdheden dan de vrijwillig ingestelde raad van commissarissen.

Klik hier om het gehele artikel te lezen.