Nieuwe Samenwerkingsovereenkomst Tussen Autoriteit Consument & Markt (ACM) en De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) Unveiled

15 januari 2015

Deze maand heeft de Europese Commissie een beknopte beleidsnotitie van vier pagina’s gepubliceerd omtrent Richtlijn 2014/104/EU. Deze nieuwe Schadevergoedingsrichtlijn vereenvoudigt schadeclaims voor slachtoffers van antitrustschendingen, zoals prijsafspraken. EU-lidstaten dienen deze nieuwe Schadevergoedingsrichtlijn te implementeren tegen 27 december 2016.

De Richtlijn 2014/104/EU mbt antitrust-schadevergoedingsacties (de Richtlijn) maakt het aanzienlijk eenvoudiger voor slachtoffers van antitrustschendingen om een schadevergoeding te claimen. De Richtlijn faciliteert bijvoorbeeld gemakkelijkere toegang tot het vereiste bewijsmateriaal om de geleden schade te bewijzen. Ook biedt het slachtoffers meer tijd om hun claims te plaatsen. Voorheen was dit recht moeilijk uit te oefenen voor alle partijen, uitgezonderd de grootste ondernemingen. Door procedures in heel Europa te harmoniseren, wordt het aanspannen van een rechtszaak een realistische optie voor kleinere ondernemingen, KMO’s en consumenten.

De Richtlijn is ontworpen om effectievere handhaving van de EU-antitrustregels te realiseren. Het coördineert de interactie tussen privé-schadevergoedingsclaims en publieke handhaving. Ook wordt de aantrekkelijkheid van instrumenten gebruikt door Europese en nationale mededingingsautoriteiten gewaarborgd, met name clementie- en schikkingsprogramma’s.

De Commissie heeft vermeld dat “de overgrote meerderheid” van omvangrijke antitrust-schadevergoedingsacties vandaag de dag worden aangespannen in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Een recente publicatie in het Journal of European Competition Law & Practice (JECLAP) belicht antitrust-rechtszaken in deze drie rechtsgebieden van juli 2013 tot juli 2014.

Bent u een slachtoffer van een kartel- of andere antitrustschending?

Neem vrijblijvend contact op met Minos van Joolingen (Contact, LinkedIn) of Adriaan Buyserd (Contact, LinkedIn)

Geïnteresseerd om meer te leren?
Voel je vrij om onze eBooks en nieuwsbrieven te downloaden (in het Nederlands)