Nieuw Samenwerkingsprotocol Tussen Autoriteit Consument & Markt (ACM) en Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

15 januari 2015

Content: “Deze maand heeft de Europese Commissie een beknopte beleidsnotitie van vier pagina’s uitgegeven over Richtlijn 2014/104/EU. De nieuwe Schadevergoedingsrichtlijn maakt het eenvoudiger voor slachtoffers van antitrustschendingen, waaronder prijsafspraken, om een schadevergoeding te eisen. EU-lidstaten moeten de nieuwe Schadevergoedingsrichtlijn tegen 27 december 2016 implementeren.

De nieuwe Richtlijn 2014/104/EU over antitrust-schadevergoedingsacties (de Richtlijn) maakt het aanzienlijk makkelijker voor slachtoffers van antitrustschendingen om schadevergoeding te eisen. Het geeft slachtoffers onder andere makkelijker toegang tot bewijsmateriaal dat ze nodig hebben om de geleden schade te bewijzen en meer tijd om hun eisen in te dienen. Tot nu toe was het moeilijk om dit recht in de praktijk uit te oefenen voor alle maar de grootste bedrijven. Door procedures in heel Europa te harmoniseren, wordt het aanspannen van een rechtszaak om verliezen te recupereren een realistische optie voor kleinere bedrijven, KMO’s en consumenten.
De Richtlijn is ontworpen om een effectievere handhaving van de EU-antitrustregels te bereiken: het stemt de interactie tussen privé-schadevergoedingsclaims en publieke handhaving af en behoudt de aantrekkelijkheid van instrumenten gebruikt door Europese en nationale mededingingsautoriteiten, met name clementie- en schikkingsprogramma’s.

De Commissie heeft verklaard dat ‘de overgrote meerderheid’ van de grote antitrust-schadevergoedingsacties momenteel worden aangespannen in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Een recente publicatie in het Journal of European Competition Law & Practice (JECLAP) belicht antitrust-rechtszaken in die drie rechtsgebieden van juli 2013 – juli 2014.

Ben jij het slachtoffer van een kartel of een andere antitrustschending?

Feel free to contact Minos van Joolingen (Contact, LinkedIn) or Adriaan Buyserd (Contact, LinkedIn)

Interesse om meer te weten te komen?
Voel je vrij om onze eBooks en nieuwsbrieven hier te downloaden (in het Nederlands)