Neutralisatie van WAV-boetes door Europees Recht: Een Gedetailleerde Uitleg en de Belangrijke Gevolgen voor Nederlanders

28 juli 2015

In een recente beslissing heeft het Gerecht van de Europese Unie, de rechtbank van eerste aanleg, alle hangende zaken in verband met het paraffinewas kartel verworpen, met uitzondering van de zaak tegen de Italiaanse karteldeelnemer ENI. Deze kon aantonen dat de Europese Commissie fouten had gemaakt in de berekening van diens boete. Als resultaat heeft het Gerecht de kartelboete van ENI verlaagd van 29,1 miljoen euro naar 18,2 miljoen euro.

De Europese Commissie legde in 2008 boetes op tot een bedrag van 676 miljoen euro aan negen bedrijven, waaronder Repsol, ExxonMobil, Total en Sasol. Deze bedrijven stonden onder verdenking van het kunstmatig hoog houden van de prijzen van paraffinewas tussen 1992 en 2005. Het werd onthuld toen Shell een verzoek voor clementie indiende en in ruil voor strafvermindering of immuniteit, informatie aan de toezichthouder gaf.

Op 12 december 2014 verwierp het Gerecht alle hangende zaken, behalve die van ENI. De Italiaanse producent overtuigde succesvol dat de Europese Commissie een fout had gemaakt bij de berekening van de boete van 29,1 miljoen euro. Dit resulteerde in een verlaging van de boete met meer dan 10 miljoen euro naar 18,2 miljoen euro. Repsol in Spanje, Tudapetrol in Duitsland, en de bedrijven binnen de Hansen & Rosenthal groep waren minder fortuinlijk en kregen geen strafvermindering.

Eerder, in 2013 en 2014, behandelde het Gerecht meerdere zaken binnen hetzelfde kartel. De boete tegen Sasol werd gehalveerd van 318 miljoen euro. Ook Esso, RWE en Total waren succesvol in het verlagen van hun boetes.

De dossiers in het paraffinewas-kartel tonen aan dat karteldeelnemers die zijn beboet potentieel honderden miljoenen aan strafvermindering kunnen ontvangen, mits ze de juiste feiten en argumenten aandragen. Het is daarom van groot belang om de criteria die de rechter hanteert al voor de eventuele boete te kennen.

Paraffinewas wordt gebruikt in producten als kaarsen, papier en chemische eindproducten.

Hebt u een vraag over boetevermindering?

Stuur desnoods een mailtje naar Minos van Joolingen (Contact, LinkedIn) of Adriaan Buyserd (Contact, LinkedIn)

Wilt u op de hoogte blijven?

Download dan hier onze eBooks en nieuwsbrieven.