Mag een verliesgevende onderneming binnen een winstgevend concern reorganiseren?

expertise:

Arbeidsrecht

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

25 februari 2009

In deze publicatie wordt u een aantal mogelijkheden voorgehouden om flexibel met uw werknemers om te gaan gedurende financieel zwaar weer. Vaak komt de vraag aan de orde of u werknemers mag ontslaan op basis van – kort gezegd – bedrijfseconomische redenen indien de moedermaatschappij floreert. En als dat al zou mogen, dient in dat geval een ontslagvergoeding te worden betaald? De Kantonrechter (mr. W.E.M. Leclercq, te Eindhoven) boog zich recent over dergelijke vragen [1].

Feiten
Werkgever maakt onderdeel uit van een in zijn geheel winstgevend concern. Echter, werkgever zelf is verliesgevend en zonder winstperspectief. UWVWerkbedrijf (voorheen: CWI) heeft de betreffende werkgever toestemming verleend om de dienstverbanden met vijf van haar werknemers te mogen opzeggen. Dit ondanks het verweer van werknemer tegen de  ontslagaanvraag welke is gebaseerd op bedrijfseconomische redenen. Werkgever zegt de arbeidsovereenkomst op.

Vordering werknemer
Werknemer stelt zich op het standpunt dat sprake is van een kennelijk onredelijke opzegging ex artikel 7:681 BW. Werknemer stelt daartoe dat werkgever UWVWerkbedrijf onvolledig en onzuiver zou hebben voorgelicht omdat uit de overgelegde cijfers niet duidelijk bleek dat werkgever zelf wel verlies draait, doch wel deel uitmaakt van een winstgevend concern. Verder zou de opzegging kennelijk onredelijk zijn omdat werkgever geen enkele financiële voorziening heeft getroffen.

Beoordeling
De Kantonrechter oordeelt dat werkgever wel degelijk mag reorganiseren, ook al maakt werkgever deel uit van een in zijn geheel winstgevend concern. Echter, de opzegging is naar het oordeel van de Kantonrechter wel kennelijk onredelijk. Immers, zo overweegt de Kantonrechter, a) werkgever heeft niet met de werknemer(s) over de reorganisatie gesproken; b) noch deze voorgelegd aan de Ondernemingsraad. Werknemer is pas over zijn ontslag ingelicht, nadat de ontslagvergunning bij UWVWerkbedrijf was aangevraagd. Daarnaast speelt mee dat sprake is van een forse inkomensachteruitgang, en een zwakke arbeidsmarktpositie (vanwege leeftijd en gebrek aan “employability” ofwel scholingsmogelijkheden). Ondanks de in oktober 2008 ingezette lijn over de hoogte van kennelijk onredelijk ontslagvergoedingen, sloot de Kantonrechter te Eindhoven aan bij de neutrale Kantonrechtersformule. Let wel: de hierboven besproken uitspraak dateert van vóór de invoering van de gewijzigde Kantonrechtersformule.

Advies
Naar het oordeel van de Kantonrechter te Eindhoven is de financiële positie van de betreffende werkgever, onafhankelijk van het concern waarvan werkgever deel uitmaakt, leidend. In een reorganisatieproces is een goede en tijdige communicatie met werknemers en ondernemingsraad van wezenlijk belang. Overleg met uw advocaat over strategische communicatie! Een gedegen voorbereiding is het halve werk.

[1] Rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector kanton, locatie Eindhoven d.d. 18 december 2008 (LJN BJ0395).