Kartelautoriteiten Dienen Opnieuw Boetes uit voor het Maken van Verticale Prijsafspraken

15 februari 2015

Onlangs legde de Duitse mededingingsautoriteit een boete van € 3,38 miljoen op aan matrassenfabrikant Metzeler Schaum wegens verticale prijsafspraken met haar retailers. Vlak daarna kreeg GERMANOS, een winkelketen van wit- en bruingoed in Griekenland, een boete van € 10,2 miljoen voor prijsafspraken met haar franchisenemers.

Het is duidelijk dat er de afgelopen jaren een toename is in de verfolging van verticale prijsafspraken in de meeste lidstaten van de EU. Naast de groeiende aandacht voor mogelijke beperkingen aan online verkoop door merken als Adidas en Asics in Duitsland, word ook steeds vaker onderzoek gedaan naar leveranciers die prijzen opgeleggen aan fysieke winkels en franchisenemers.

Van 2007 tot 2011 werden er afspraken gemaakt tussen Metzeler Schaum en haar retailverkopers over de prijzen voor bepaalde matrassen in de winkel en online. Deze prijzen hingen meestal samen met promoties en werden door Metzeler gepresenteerd als vaste prijzen – hierdoor kregen de retailers geen ruimte voor het geven van kortingen.

Metzeler hield ook toezicht op de naleving van deze opgelegde retailprijzen en zorgde ervoor dat detailhandelaren zich aan deze prijzen hielden. Het onderzoek door het Bundeskartelammt kwam tot stand door meldingen vanuit de markt.

Het opleggen van (minimum) doorverkoopprijzen is zowel volgens de Nederlandse als Europese kartelwetgeving verboden en wordt gezien als een flagrante inbreuk op de mededingingswetgeving. Dit betekent dat verticale prijsbinding bijna altijd tegen de kartelwetgeving indruist en dat eventuele efficiëntieverweren niet snel zullen worden geaccepteerd.

In augustus 2014 kreeg Recticel Schlafkomfort ook een boete van € 8,2 miljoen voor een vergelijkbare overtredeing. Hier ging het echter om het opleggen van minimale verkoopprijzen, terwijl Metzeler vaste doorverkoopprijzen oplegde. Er lopen nog steeds procedures tegen twee andere matrassenfabrikanten in Duitsland. Het Bundeskartelammt constateerde wel dat er geen horizontale prijsafspraken waren tussen verschillende fabrikanten.

In Griekenland werd GERMANOS afgelopen december beboet met € 10,2 miljoen voor het maken van verticale prijsafspraken met haar franchisenemers/distributeurs.

Het geven van advies- of maximumprijzen is in principe toegestaan, zolang het in de praktijk niet neerkomt op bindende doorverkoopprijzen – bijvoorbeeld door het uitoefenen van druk of door financiële prikkels om zich aan de adviesprijzen te houden. De wederverkoper moet vrij zijn om zijn eigen prijs te bepalen voor de doorverkochte producten, losstaand van de gecommuniceerde prijzen. Maximale en adviesprijzen mogen dus niet hetzelfde effect hebben als een vaste of minimumprijs.

Wil je hier meer over weten? Neem dan gerust contact op met Minos van Joolingen (LinkedIn hier en website hier) of Esra van der Wolk (LinkedIn hier en website hier).

Wil je op de hoogte blijven? Download dan hier onze ebooks en nieuwsbrieven.