Kartel Krijgt Groen Licht om Europese Rechter voor het Gerecht te Brengen: Een Gedetailleerde Analyse

14 januari 2015

Industrieel concern Kendrion N.V. uit Zeist mag de Europese rechter aanklagen

Het industriële bedrijf Kendrion N.V., gevestigd in Zeist, heeft toestemming gekregen van een EU-tribunaal om de Europese rechter – het Hof van Justitie van de EU in Luxemburg – aan te klagen. Deze opmerkelijke ontwikkeling komt voort uit de lange duur van de behandeling van een kartelzaak waarbij Kendrion betrokken was.

Om de context te schetsen: in 2005 kreeg Kendrion een forse boete van de Europese Commissie omdat het bedrijf betrokken was bij een kartel voor industriële zakken, die voornamelijk worden gebruikt in de bouwsector en de agrarische industrie. Kendrion werd hierbij beboet voor een bedrag van 34 miljoen euro. In totaal moesten 16 karteldeelnemers gezamenlijk 290 miljoen euro aan boetes betalen.

Kendrion ging in 2006 in beroep bij het Gerecht in Luxemburg, maar deze verklaarde dit beroep ruim vijf jaar later ongegrond. Kendrion ging vervolgens in hoger beroep bij het Hof van Justitie in Luxemburg. Dit Hof oordeelde dat de klachten van Kendrion eveneens ongegrond waren, maar voegde eraan toe dat Kendrions recht op berechting binnen een redelijke termijn was geschonden. Het gerecht had er namelijk vijf jaar en negen maanden over gedaan om een oordeel te vormen, een tijdspanne die als te lang wordt beschouwd.

Op basis van dit oordeel startte Kendrion in juni 2014 een directe actie tot schadevergoeding tegen het Hof van Justitie van de EU. Op 6 januari 2015 oordeelde het EU-tribunaal dat Kendrion inderdaad het recht heeft om het Hof van Justitie van de EU aan te klagen omdat het te lang heeft gedaan over de behandeling van het beroep in de kartelzaak.

Deze ontwikkeling roept vragen op over de onafhankelijkheid van de rechtspraak binnen de EU. Kan het Gerecht, dat de vertraging zelf heeft veroorzaakt, onpartijdig oordelen over de door Kendrion geleden vertragingsschade? En wat zijn de gevolgen voor andere bedrijven die met soortgelijke omstandigheden te maken krijgen?

Kendrion stapt met deze claim in onbekend terrein, en het valt nog af te wachten of bedrijven daadwerkelijk een hoge schadevergoeding kunnen realiseren in dit soort situaties. Er is immers een grijs gebied waar het gaat om welk deel van de vertraging te wijten is aan de keuzes van de procespartijen zelf en welk deel aan de rechter kan worden toegeschreven.

Wil je meer hierover leren of heb je vragen omtrent vergoedingen voor trage rechtspraak? Neem dan contact op met Minos van Joolingen of Adriaan Buyserd. Blijf op de hoogte van dergelijke ontwikkelingen door onze eBooks en nieuwsbrieven te downloaden.