Kan Google Analytics nu zonder toestemming gebruikt worden? Niet zomaar

expertise:

IT & Privacy

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

19 maart 2015

De cookieregeling is aangepast, waardoor geen toestemming meer vereist is voor cookies die worden gebruikt om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de website, indien deze cookies geen of geringe gevolgen hebben voor de privacy van de websitebezoeker. Analytische cookies worden gebruikt om het gebruik van een website in kaart te brengen, zodat de kwaliteit van de website verbeterd kan worden. Deze cookies vallen dus in principe onder de nieuwe uitzondering. Geldt dat ook als gebruik wordt gemaakt van Google analytics? Daar moeten nog wel wat stappen voor worden gezet. 

Uit de Memorie van Toelichting op de gewijzigde cookieregeling volgt dat voorkomen moet worden dat het gebruik van analytische cookies meer dan geringe gevolgen heeft voor de privacy van de internetgebruiker. Deze cookies of de daarmee verzamelde gegevens mogen niet gebruikt worden om bijvoorbeeld een profiel van de internetgebruiker op te stellen. Dit mag ook niet gedaan worden door een eventuele derde waarmee de websitehouder de gebruiksgegevens uit de analytische cookies deelt of indien de door de websitehouder geplaatste analytische cookies kunnen worden uitgelezen door een derde partij. Dat betekent dat als de websitehouder gebruik maakt van Google Analytics hij onder meer hier afspraken over zal moet maken met Google. 

Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) heeft een handleiding opgesteld waarin de stappen zijn opgenomen die moeten worden gezet om zonder toestemming van de websitegebruiker gebruik te mogen maken van Google Analytics. Het gaat kort gezegd om de volgende vier stappen: 

  1. Sluit een bewerkersovereenkomst af met Google.
  2. Voeg een regel toe aan de broncode om de laatste drie cijfers van het IP adres van de websitebezoeker niet op te slaan (anonymize IP).
  3. Wijzig de standaardinstellingen zo dat er geen gegevens worden gedeeld met Google.
  4. Informeer de bezoekers over het gebruik van Google Analytics.

Als deze stappen zijn doorlopen hoeft geen toestemming te worden gevraagd om Google Analytics te gebruiken. Als u geen toestemming wilt vragen voor het gebruik van Google Analytics is het aan te raden de stappen uit de handleiding van het CBP te volgen. De aangepaste cookieregels zullen niet alleen worden gehandhaafd door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) die boetes tot 450.000 euro kan opleggen, maar ook door het CBP die in de toekomst zelfs boetes kan opleggen tot 810.000 euro.