Is Samenwerken Toegestaan na Toekenning? Ontdek Alles over deze Regelgeving (Blog)

09 juni 2015

Inhoud: In de zaak Bocura tegen Bancpost, onder nummer C-348/14, welke enkel beschikbaar is in het Roemeens en Frans, werd onderzocht of de Europese consumentenbescherming ook kan gelden voor mensen die niet de primaire contractant zijn, maar wel medeschuldenaar (ook wel “codébiteur” genoemd) zijn. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een garantstelling voor een kredietovereenkomst. Het vonnis bevestigde dat dit inderdaad mogelijk is, wat aantoont dat de professionele partij strikt moet voldoen aan alle consumentenbeschermingseisen met betrekking tot de medeschuldenaar.

Het Europese Hof van Justitie (HvJEU) verklaarde dat als de medeschuldenaar voldoet aan de wettelijke definitie van ‘consument’ en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf bij het aangaan van het contract, de consumentenbeschermingsvoorwaarden inderdaad op hem of haar van toepassing zijn.

De rechter moet dit zelf onderzoeken, zelfs zonder beroep op Europese consumentenbescherming door de betrokken partijen.

Bij het beoordelen of er sprake is van een oneerlijke clausule, neemt het HvJEU alle relevante omstandigheden van de zaak in acht. Hierbij is van bijzonder belang of de contractuele voorwaarden duidelijk waren voor een normaal geïnformeerde, redelijk oplettende consument. Dit geldt met name voor de (totale) kosten die de partij onder het contract moet dragen. Het gebruik van ondoorzichtige taal is riskant. De essentiële punten moeten helder en begrijpelijk zijn.

Als de medeschuldenaar kan aantonen dat hij of zij niet volledig is geïnformeerd conform de verplichtingen uit de consumentenbescherming, kan het hele contract mogelijk terzijde worden geschoven of (gedeeltelijk) worden aangetast.

Bedrijven die contracten opstellen met meer dan één tegenpartij, doen er goed aan hun contractvoorwaarden aan deze nieuwe jurisprudentie te toetsen, vooral omdat rechters verplicht zijn te bepalen of er oneerlijke clausules aanwezig zijn. Dit verhoogt de kans dat dergelijke kwesties voor de rechter komen.

Blijf op de hoogte door onze eBooks en nieuwsbrieven te downloaden.

Wilt u meer informatie over deze uitspraak en wat het kan betekenen voor uw bedrijf? Neem dan vrijblijvend contact op met Martijn Jongmans (Contact, LinkedIn) of Adriaan Buyserd (Contact, LinkedIn).