Is een Samenwerkingsovereenkomst Toelaatbaar Na Gunning? Lees Alles over deze Regeling

09 juni 2015

Inhoud: In Bocura v Bancpost, een zaak C-348/14 die alleen in het Roemeens en Frans beschikbaar is, onderzocht men of Europese consumentenbescherming ook van toepassing kan zijn op mensen die niet de hoofdcontractant zijn maar wel als medeschuldenaar optreden (ook wel “codébiteur” genoemd). Dit is het geval bij bijvoorbeeld een borgstelling voor een kredietovereenkomst. Het oordeel bevestigde dat dit mogelijk is, wat betekent dat de professionele partij strikt moet voldoen aan alle consumentenbeschermingseisen ten aanzien van de medeschuldenaar.

Het Europese Hof van Justitie (HvJEU) stelde dat, indien de medeschuldenaar voldoet aan de juridische definitie van ‘consument’ en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf bij het afsluiten van het contract, de consumentenbeschermingsvoorwaarden inderdaad van toepassing zijn op deze medeschuldenaar.

Het is aan de rechter om dit zelf te onderzoeken, zelfs zonder inroepen van Europese consumentenbescherming door de partijen.

Bij de beoordeling of er sprake is van een oneerlijke clausule, neemt het HvJEU alle relevante omstandigheden van de zaak in overweging. Hierbij is het van bijzonder belang of de contractvoorwaarden helder waren voor een normaal geïnformeerde, redelijk oplettende consument. Dit geldt met name voor de (totale) kosten die de partij onder het contract moet dragen. Het gebruik van ondoorzichtige taal is riskant. De essentiële punten moeten duidelijk en begrijpelijk zijn.

Als de medeschuldenaar kan aantonen dat de informatieverplichtingen tegenover hem of haar, voortvloeiend uit de consumentenbescherming, niet zijn nagekomen, kan mogelijk het hele contract terzijde worden geschoven of (gedeeltelijk) worden aangetast.

Bedrijven die contracten hanteren met meer dan één tegenpartij, doen er goed aan hun contractvoorwaarden te toetsen aan deze nieuwe jurisprudentie, vooral omdat rechters verplicht zijn te bepalen of er oneerlijke clausules aanwezig zijn. Dit verhoogt de kans dat dit onderwerp voor de rechter komt.

Blijf op de hoogte door hier onze eBooks en nieuwsbrieven te downloaden.

Wilt u meer weten over deze uitspraak en wat dit betekent voor uw bedrijf? Neem dan vrijblijvend contact op met Martijn Jongmans (Contact, LinkedIn) of Adriaan Buyserd (Contact, LinkedIn).