Internet-check naar een sollicitant en de nieuwe NVP sollicitatiecode

expertise:

Intellectueel Eigendomsrecht

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

06 november 2013

Voor werkgevers is zoeken op het internet een makkelijke methode om meer informatie te vinden over een sollicitant. Maar wat zijn de regels? De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vereist voor een dergelijke zoektocht een rechtvaardigingsgrond, zoals een gerechtvaardigd belang voor de werkgever of de toestemming van de sollicitant. In haar vernieuwde Sollicitatiecode heeft de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP) expliciet aandacht besteed aan het gebruik van internet en social media in sollicitatieprocedures. 

In overleg met de Stichting van de Arbeid heeft de NVP de Sollicitatiecode (Klik hier voor de NVP Sollicitatiecode) vernieuwd. Eén van de uitgangspunten in de code is dat een sollicitant deugdelijk en volledig wordt geïnformeerd  over de sollicitatieprocedure, ook als daarbij onderzoek naar de sollicitant via internet en social media een rol speelt.

In artikel 3.5 van de Sollicitatiecode staat dat een werkgever, ongeacht de wijze van solliciteren (naar een vacature of een open sollicitatie), aan kandidaten kenbaar moet maken dat zij via internet en social media gezocht kunnen worden. Daarnaast vermeldt artikel 5.1 van de code dat de werkgever die via internet inlichtingen wil inwinnen over de sollicitant vooraf toestemming dient te vragen aan de sollicitant als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat. De toevoeging van het bestaan van een wettelijke grondslag betekent dat naast toestemming ook een andere rechtvaardigingsgrond van de Wbp kan gelden, zoals een gerechtvaardigd belang van de werkgever. Oftewel, ook indien de code wordt gevolgd, is de Wbp leidend.

Om de vraag te beantwoorden of u als werkgever een gerechtvaardigd belang heeft om te zoeken naar persoonsgegevens van de sollicitant op het internet zal op grond van de Wbp een belangenafweging moeten worden gemaakt tussen het privacybelang van de sollicitant en het belang van de werkgever om nadere informatie te verkrijgen. Bovendien dienen zowel in het geval van toestemming als in het geval van een gerechtvaardigd belang de inhoud van de functie, de noodzaak tot het verkrijgen van de informatie en de mogelijkheid om op andere wijze aan deze informatie te komen te worden meegenomen. Of zoals in de code staat verwoord: de gezochte informatie moet direct verband houden met de te vervullen vacature en er mag met die informatie geen onevenredige inbreuk worden gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van de sollicitant.

Op grond van de Wbp rust daarenboven op werkgever een informatieplicht. Dit houdt in dat de sollicitant geïnformeerd dient te worden over een mogelijk onderzoek naar zijn persoon via internet. Een eenvoudige methode hiervoor is de vermelding van de mogelijkheid van een internetonderzoek in de vacaturetekst.

Heeft u hier vragen over de te maken belangenafweging, het vragen van toestemming of de informatieplicht, neem dan gerust contact met een van ons op.