Internationale Dag van de Privacy

expertise:

IT & Privacy

27 januari 2015

Vandaag, 28 januari 2015, is de Internationale dag van de Privacy. Niet alleen een mooi moment om stil te staan bij de bescherming van uw eigen persoonsgegevens, maar ook hét moment om te inventariseren op welke wijze wordt omgegaan met persoonsgegevens binnen uw organisatie. Worden de personeelsgegevens verwerkt in overeenstemming met de privacyregels? Zijn de verwerkingen van persoonsgegevens die uw onderneming verricht gemeld bij het CBP? Zijn uw klanten voldoende geïnformeerd over de wijze waarop hun persoonsgegevens worden verwerkt? Zijn er goede overeenkomsten gesloten met de bedrijven waaraan de verwerking van persoonsgegevens is uitbesteed? Zijn de verwerkte persoonsgegevens wel adequaat beveiligd? Allemaal vragen die een steeds belangrijkere rol gaan spelen dit jaar.

Vorig jaar was het jaar van de cyberaanvallen en er is geen twijfel over dat deze aanvallen alleen maar zullen toenemen in 2015.  De reputatie van uw bedrijf loopt ernstige schade op als de media bericht  over een groot datalek binnen uw onderneming. Beveiliging van gegevensverwerkingen is daarom essentieel.

Bovendien hebben Nederlandse en Europese overheden wetgevingsvoorstellen klaar liggen met niet alleen strengere privacyregels, maar vooral ook steeds hogere boetes die kunnen worden opgelegd. Zie ons artikel over het wetsvoorstel in Nederland en ons eerdere artikel over de aankomende Europese privacyverordening. 

Dit is dus dé dag om privacy compliance op de agenda van 2015 te plaatsen!