Internationale aspecten van bronbelastingen bron van ergernis

11 november 2016

Bronbelastingen vormen vaak een bron van onduidelijkheid voor ondernemers. Wees voorbereid zodat u niet onverwachts geconfronteerd wordt met een lokale heffing.

Zoals het een van oudsher internationaal georiënteerd handelsland betaamt, handelen onze hedendaagse ‘koopmannen’ nog steeds veelvuldig met hun buitenlandse wederpartijen, al dan niet in concernverband. Dit betekent een grote hoeveelheid aan grensoverschrijdende betalingen die, afhankelijk van de fiscale kwalificatie van de betaling, alsmede de positie van de betalende én de ontvangende partij, (buitenlandse) fiscale heffingen teweeg kunnen brengen. Om in deze situaties fiscaal en dus financieel nadeel te voorkomen, is een stukje (voor)kennis noodzakelijk.

Laurence Fastabend schreef voor Globe Magazine een publicatie over dit onderwerp. Klik op onderstaande button om de gehele publicatie te lezen.