Inspectie SZW gaat gericht controleren op kwartsstof

29 oktober 2014

De Inspectie SZW heeft aangekondigd dat zij vanaf 3 november gericht gaat controleren op bouwlocaties op blootstelling aan kwartsstof door bouwvakkers. Gerichte controles vorig jaar hebben gezorgd voor een snelstijgende aanschaf van adequate apparatuur waarmee blootstelling aan kwartsstof wordt voorkomen. De komende inspecties zullen uitwijzen of de apparatuur nog steeds wordt gebruikt en of op niet eerder bezochte locaties de apparatuur nu ook wordt gebruikt.

Het lijkt zo onschuldig, stof dat vrijkomt bij het bewerken van steen en beton, maar het is levensgevaarlijk. Deze stof, kwartsstof genoemd, is kankerverwekkend en kan naast longkanker ook andere longaandoeningen veroorzaken. Duizenden bouwvakkers hebben er dagelijks mee te maken, bijvoorbeeld als ze boren, zagen en schuren in beton. Het gaat dan onder meer om werknemers van hoofd- of onderaannemers, installateurs en tegelzetters, maar ook om zzp’ers , zoals voegenhakkers en sleuvenfrezers. In 2013 zijn verschillende acties ondernomen om werknemers beter te beschermen tegen kwartsstof.

De Inspectie SZW heeft in het najaar van 2013 een controle gehouden om na te gaan of werknemers voldoende tegen kwartsstof beschermd worden. Bij meer dan de helft van de 441 controles is toen handhavend opgetreden. In totaal zijn er 297 overtredingen geconstateerd. In 68 gevallen is het werk stilgelegd en 23 maal is een boete aangezegd.

De inspecteurs kijken vooral naar de toepassing van bronmaatregelen op de apparatuur, zoals afzuiging en verneveling op het handgereedschap. De boete voor het overschrijden van de grenswaarde kan oplopen tot een bedrag van € 18.000,–.

De inspecties nu zijn een logisch vervolg op de actie in 2013 omdat de goede apparatuur toen onvoldoende bleek te worden gebruikt. Bedrijven waar vorig jaar ook al overtredingen zijn geconstateerd en weer in de fout gaan, kunnen rekenen op verdubbeling van het boetebedrag. Er worden ook locaties bezocht waar de inspectie niet eerder op kwartsstof heeft gecontroleerd.

De Inspectie SZW heeft een speciale film over de gevaren van kwartsstof gemaakt. Informatie over de te nemen maatregelen is te vinden op de site van Arbouw (http://www.arbouw.nl) en het goede gereedschap is ook te vinden op de TNO-site (http://www.tno.nl).

Bron: www.inspectieszw.nl

Link: http://www.inspectieszw.nl/actueel/nieuwsberichten/inspectie_szw_ga