Huurrecht woonruimte. Inkomensafhankelijke huurverhoging. Peilinkomen.

22 april 2016

Is een inkomensafhankelijke huurverhoging van 2,5% naast de basishuurverhoging redelijk als het inkomen van de huurders na het peiljaar aanzienlijk is gedaald?

Klik op onderstaande button om de annotatie, geschreven door Daan Smits, te lezen.

Rechtspraak Vastgoedrecht, afl. 4 – 2016.