Het overnamerecht in het vernieuwde huwelijksvermogensrecht

expertise:

Familie- & Erfrecht

22 maart 2018

Met ingang van 1 januari 2018 is de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen beperkt (Stb. 2017, 177 jo. Stb. 2017, 178). De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de voorheen bestaande wettelijke gemeenschap van goederen, betreffen de standaard uitsluiting van erfenissen, giften en voorhuwelijks vermogen. Er zijn echter meer wijzigingen die in het oog springen. Zo is aan artikel 1:96 BW, dat handelt over de verhaalbaarheid van privéschulden, een nieuw lid 3 toegevoegd, dat het verhaal van dergelijke schulden op de goederen van de gemeenschap beperkt tot de helft van de opbrengst van het uitgewonnen goed. De andere helft van de verkoopopbrengst valt voortaan buiten de gemeenschap en komt toe aan de andere echtgenoot.

Joris Luijten schreef hier een artikel over in het vakblad EB, Tijdschrift voor scheidingsrecht.

Klik hier voor de volledige publicatie.

Gepubliceerd op 15-02-2018 in het vakblad EB, Tijdschrift voor scheidingsrecht 2018/23